Det var bättre förr

Jepp, det var bättre förr. Då var vintern kallare, vattnet i skärgården klarare och biodiversiteten större. På denna sida presenteras en del av vad MNUF sysslat med under årens lopp. Vissa verksamhetsformer vaknar alltid nu och då till liv och förekommer i repertoaren, t.ex. lägren i Kuhmois gjorde tillfällig comback vid millennieskiftet. Ifall du ser något du vill ta del av, kontakta oss så funderar vi på saken.

 

KORGBOLL & HANDBOLL & VOLLEYBOLL

Korgboll, handboll och volleyboll har också spelats under åren i högstadiets gymnastiksal. Målgrupp för klubben var gymnasister och vuxna.

 

FOTOKLUBBEN

Fotoklubben är till för dem som varken tål idrottens svettiga, drejandets leriga eller hyvlandets träiga tillvaro. MNUF har sin fotoutrustning i Mattlidens nya mörkrum, MNUF har nämligen lånat nästan all sin fina fotoutrustning till skolans förfogande. I mörkrummets sterilt dammfria omgivning framkallas svartvita filmer till negativ, som senare förstoras till positiv. Blev du intresserad? Behärskar du svartvit mörkrumsteknik dvs. baskunskaper i svartvit filmframkallning, mörkrumsteknik, bildbehandling samt utställning av bilder? Ta kontakt med styrelsen/Joe Pimenoff om du vill veta mera. Klubbtid enligt överenskommelse.


Torrfura, Lemmenjoki. (JPi)

 

HÖSTLÄGER & VÅRLÄGER

Traditionen att åka på höstläger till Esbo stads lägergård i Kuhmois började år 1983. Programmet bestod till största delen av friluftsliv. Svampjakt i skogen, utelekar och sportiga evenemang på gården, spårning med frågesport i skogen, bastu, korvgrillning, disko mm. var några favoriter. Kuhmois var även känd för söndagens traditionella tiokamp. Då tävlade lag i tio tokroliga evenemang. Hösten 2006 ordnades det sista höstlägret. En generationsväxling bland ledarna samt babyboom  omöjliggjorde den stadigvarande ledarstabens deltagande och lägren måste läggas på is på obestämd tid. Åren 2002-2006 ordnade MNUF även vårläger enligt samma koncept, dvs. målgruppen och programmet var desamma som på höstlägren, bara årstiden var olika.


Fortunaspelet i Kuhmois. MNUFs buss Matilda i bakgrunden. (JPi)

 

SPORTLOVSLÄGER

Fram till 1999 arrangerade MNUF väldigt omtyckta skidresor på skolornas sportlov. Elever från lågstadiet, högstadiet och gymnasiet åkte med på läger till Hemavan i norra Sverige. I Hemavan bodde vi på SMU-fjällgård som ligger alldeles invid backarna. På dagen skidades det i Hemavans välskötta pistområde och på kvällarna badades bastu och ordnades gemensamt kul och kvällsprogram. Poängen med sportlovslägren är samma som med alla MNUFs aktiviteter, dvs. att alla skall få känna sig som en likvärd medlem i gruppen och att man har roligt tillsammans. Dessutom tar man ansvar för varandra och hjälper till om man kan. Vill du vara med och köra igång sportlovslägren igen? Ta kontakt!


Jon skär in i pudret, Hemavan. (JPi)

 

FJÄLLVANDRING

MNUF har ordnat fem fjällvandringar i finska och svenska Lappland, senast det begav sig var 1996. Resorna har varit i juli-augusti och vanligtvis räckt en vecka. Vandringsrutternas längd har varierat mellan 50 och 80 km. Erfarna fjällvandrare har fungerat som ledare och minimiåldersgräns har varit kring 15 år. Är du intresserad av att vara med och ordna en resa? Ta kontakt!


MNUF tar till fjällen, Vindelfjällen nära Hemavan. (JPi)

Mattbynejdens ungdomsförening r.f. - en medlem av NSU