Bli medlem i MNUF

Medlemskap i MNUF berättigar till deltagande i alla föreningens regelbundna klubbar under hela året. Medlemsavgiften täcker också all materialåtgång i t.ex. träslöjd eller keramikarbeten.

Bidragande orsak till att medlemsavgiften kan hållas så låg är att ledarna och styrelsen i MNUF inte får någon ekonomisk ersättning för sitt arbete.

Betalningsinformation och övriga kontaktuppgifter finns i kolumnen till höger.


 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är EUR 5 per år. Medlemsavgiften fastslås årligen på årsmötet.
Betala in medlemsavgiften på MNUFs konto, kontonr FI46 1583 3000 1114 40. Skriv i meddelandefältet medlemmens namn, hemadress och födelsetid. Födelsetiden behöver vi för att kunna rapportera föreningens åldersstatistik till behöriga instanser (Esbo stads ungdomsförvaltning och Nylands Svenska Ungdomsförbund). Medlemsregistrets uppgifter utlämnas inte för direktmarknadsföring eller motsvarande behov.

Jäseneksi suomeksi

Vuoden MNUF jäsenmaksu on EUR 5.
Maksa jäsenmaksu MNUF:n tilille nro FI46 1583 3000 1114 40. Kirjoita viestikenttään jäsenen nimi, kotiosoite ja syntymäaika. Syntymäaika tarvitaan, koska MNUF raportoi vuosittain jäsenkuntansa ikäjakauman Espoon kaupungin nuorisotoimelle. Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin tms.

 

Mattbynejdens ungdomsförening r.f. - en medlem av NSU