Styrelsen 2024

Årsmöte hålls varje år i februari. Följande personer sitter i styrelsen:

Ordförande
Sebastian (Sebi) Wardi

Viceordf.
Karen Granvik

Sekreterare
Robert (Brorsan) Björkstén

Ekonom
Pernilla Wasström

Ledamöter

Christina (Tia) Lönnberg, Alexandra (Alex) Stolpe, Jarl (Tjalle) Wasström

Suppleanter
Paul (Palle) Eklund, Magnus Cederlöf


EBUFs Luciafest i Mattliden, 2009. (JPi)

 
Mattbynejdens ungdomsförening r.f. - en medlem av NSU