Styrelsen 2020

Årsmöte hålls alltid i februari. Följande personer sitter i styrelsen:

Ordförande
Sebastian (Sebi) Wardi

Viceordf.
Karen Granvik

Sekreterare
Robert (Brorsan) Björkstén

Ekonom
Pernilla Wasström

Ledamöter

Christina (Tia) Lönnberg, Alexandra (Alex) Stolpe, Jarl (Tjalle) Wasström

 

Suppleanter
Paul (Palle) Eklund, Jon Laxén


EBUFs Luciafest i Mattliden, 2009. (JPi)

 
Mattbynejdens ungdomsförening r.f. - en medlem av NSU