Styrelsen 2019

Årsmöte hålls alltid i februari. Följande personer sitter i styrelsen:

Viceordf.
Christina (Tia) Lönnberg

Sekreterare
Robert (Brorsan) Björkstén

Ekonom
Pernilla Wasström

Ledamöter

Karen GranvikAlexandra (Alex) Stolpe,

Sebastian (Sebi) Wardi

Suppleanter
Paul "Palle" Eklund, Jon Laxén


EBUFs Luciafest i Mattliden, 2009. (JPi)

 
Mattbynejdens ungdomsförening r.f. - en medlem av NSU