VERKSAMHETEN

Hej!

Dessa sidor presenterar MNUF. Välkommen med i MNUFs värld!

Bakom "Tidigare verksamhetsformer" döljer sig allehanda läger, kurser och klubbar som föreningen arrangerat tidigare eller arrangerar på beställning. För närmare upplysningar kontakta ordföranden / webmaster.

Mattbynejdens ungdomsförening r.f. - en medlem av NSU