Familjeinnebandy

Innebandyklubben var länge en av MNUFs mest populära klubbar men upphörde år 2010. Under verksamhetstiden ordnades såväl ungdomsinnebandy som familjeinnebandy. Under 90-talet deltog klubben även framgångsrikt i turneringar ordnade av landskapsförbunden.

 

Kort fakta

Klubben har upphört att fungera, tyvärr
 

 

Mattbynejdens ungdomsförening r.f. - en medlem av NSU