Mattbynejdens ungdomsförening r.f.

Föreningen då

Mattbynejdens ungdomförening r.f. (MNUF) grundades år 1945. Då hette föreningen visserligen Hagalunds ungdomsklubb (HUK) och den höll sina möten i en liten stuga nära dagens Westends busstation. Ungefär vid samma tider funderade Hilding Fredriksson, även känd som "Mattbyhern", på hur man kunde uppliva fritids- och ungdomsverksamheten i Mattby med omnejd. Två år senare (1947) beslöt han att donera en parcell till HUK, på det villkoret att föreningen byter namn till Mattbynejdens ungdomsförening. Hagalunds ungdomsklubb bytte namn till Mattbynejdens ungdomsförening och byggde en danslav på den donerade parcellen. Under de två därpåföljande decennierna utgjordes MNUFs verksamhet till största delen av teater och dans, som arrangerades på Fredriksborg, föreningens danspaviljong i Mattby.MNUFs vapen

Dansverksamheten slutade i början av 60-talet då hälsostationen byggdes invid MNUFs parcell och paviljongen revs. Samtidigt upphörde MNUFs  regelbundna verksamhet. Idag är Stockhuset, Esbobygdens ungdomsförbunds (EBUF) verksamhetslokal, beläget på den plats där Fredriksborg en gång fanns. År 1974 stod den nya svenskspråkiga mellanskolan i Mattby klar. Skolans gårdskarl och långvariga MNUF-medlem Nils-Erik (Nisse) Jansson, tillsammans med sin hustru Elisabet (Be) Jansson och skolans rektor Kim (Colle) Colliander, tyckte att det vore viktigt att erbjuda vettiga fritidsaktiviteter åt skolans elever. MNUF ansågs vara en lämplig organisation att klä verksamheten i och så startade verksamheten igen, den här gången i Mattlidens skola.

Verksamheten under de första åren utgjordes av hobbyklubb med bl.a. keramik och träslöjd, musikklubb med gitarrspel, filmvisningar i skolans auditorium, skidresor till närbelägna skidbackar, sömnad, drama samt disko på fredagkvällar. Verksamheten utvecklades hela tiden och lockade allt flera barn och ungdomar. Medlemmarna var elever vid Mattbergsskolan, Mattlidens högstadium samt gymnasiet.

MNUF köpte sin första buss Matilda år 1980. Den ersattes nio år senare med en modernare buss, Matilda II. Nisse var Matildas självklara chaufför. Matilda I och Matilda II förde förenings- och förbundsmedlemmar och skolelever tiotusentals kilometrar runt i norden i nästan 20 års tid. År 1985 tilldelades Be och Nisse Esbo-medaljen för sitt långvariga, mångsidiga och outtröttliga arbete ungdomen till fromma.


MNUFs logo

Föreningen idag

Idag är MNUF en barn- och ungdomsinriktad förening med ca 100 medlemmar. Det totala antalet barn, ungdomar och föräldrar som deltagit i klubbar, kurser, läger och fester under föreningens över 50-åriga verksamhet i Mattlidens skolcentrum räknas dock i tusentalen. MNUF är en av de minsta av Esbos nio svenskspråkiga ungdomsföreningar. Våra stadgar säger att vi är “en svenskspråkig, politiskt obunden förening som har till uppgift att erbjuda barn och ungdom skapande och kreativa fritidsaktiviteter”.

Medlemmarna är MNUFs viktigaste tillgång. I början deltar de i klubbverksamheten, kommer med på läger eller går på någon kurs. Med tiden blir de både skickligare och mera självständiga och kan så småningom börja hjälpa andra, oftast yngre, medlemmar i klubbarna. I det sista skedet blir medlemmen en ledare som hjälper till att hålla hela verksamheten igång, inte bara delta i den. De flesta ledarna i MNUF har börjat som klubbdeltagare. Ledarna får ingen ekonomisk ersättning för sitt arbete, utan fungerar på ideell basis för att de tycker om verksamheten och trivs med barnen. Elever från Mattlidens gymnasiums internationella IB-linje kan hjälpa till med att leda klubbar för att erhålla praktikpoäng inom sitt CAS-program (CAS = Creativity, Action and Service). Denna skildring om en medlems utveckling från deltagare till ledare fungerar så länge medlemsakapet är någotsånär oavbrutet. Dagens hektiska arbets- och fritidstempo omöjliggör dock ofta långvariga förbindelser. Dessutom har oavlönat arbete mist sin popularitet. Dessa faktorer tillsammans leder till ledarbrist, främst bland tonåringar, vilket är fallet även för MNUF idag. En ny fin trend har dock uppstått i och med intresserade föräldrar som deltar i klubbarna tillsammans med sina barn. Därför är många
MNUF klubbar idag öppna för hela familjen.

Du är välkommen med i vår verksamhet som medlem, hjälpledare eller ledare. Tag kontakt!

Mattbynejdens ungdomsförening r.f. - en medlem av NSU