Mammacafé

År 2006 startade MNUF ett mammacafé i Stockhuset bredvid Mattlidens skola. Klubben höll på i några år efter det. På tisdag förmiddagar samlades småbarnsmammor för att diskutera småbarnsliv, njuta av en kopp te eller kaffe och leka med barnen. Ibland hölls det lite pyssel eller föreläsningar/demovisningar med inbjudna gäster. Pappor var naturligtvis välkomna men syntes inte till.


Roligt tillsammans!. (JPi)

Klubben hölls i Stockhuset (Mattliden 4, alldeles granne med Mattlidens skola).

Mattbynejdens ungdomsförening r.f. - en medlem av NSU